اعزام پزشک

اعزام پزشک

دسامبر 23, 2021
اعزام پزشک عمومی

اعزام پزشک عمومی

اعزام پزشک عمومی یکی دیگر از خدماتی که مرکز نویان انجام می دهد اعزام پزشک عمومی می باشد. پزشکان عمومی مرکز نویان در تمام طول شبانه […]
دسامبر 23, 2021
اعزام پزشک متخصص

اعزام پزشک متخصص

اعزام پزشک متخصص گاهی به دلیل نگهداری از سالمند و یا کودکان شما نمی توانید به راحتی به پزشک مراجعه کنید، یا تمایل به صرفه جویی […]