خدمات پیراپزشکی

خدمات پیراپزشکی

دسامبر 23, 2021
اعزام فیزیوتراپ در منزل

اعزام فیزیوتراپ در منزل

اعزام فیزیوتراپ در منزل فیزیوتراپیست ها به مراجعان کمک می کنند تا مشکلات حرکتی کوتاه مدت یا بلندمدت را که بر توانایی آنها در انجام فعالیت […]
دسامبر 23, 2021
خدمات گفتار درمانی در منزل

خدمات گفتار درمانی در منزل

خدمات گفتار درمانی در منزل گفتار درمانی تخصصی است که برای درمان اختلالات گفتاری، تکلم و بلع می باشد. از گفتار درمانی به عنوان روشی برای […]
دسامبر 23, 2021
تزریقات در منزل

تزریقات در منزل

تزریقات در منزل پرستاری و تزریقات در منزل می‌تواند شغلی تاثیرگذار باشد. فرصت‌هایی را برای پیشرفت، دسترسی به مدرن‌ترین تجهیزات و فن‌آوری و مزایای عالی را […]
دسامبر 23, 2021
پانسمان زخم در منزل

پانسمان زخم در منزل

پانسمان زخم در منزل زخم های مزمن یک مسئله مهم مراقبت های بهداشتی هستند. می توانند بر زندگی میلیون ها بیمار در سراسر جهان تأثیر منفی […]