خدمات پاراکلینیکی

خدمات پاراکلینیکی

دسامبر 23, 2021
سونوگرافی و رادیولوژی در منزل

سونوگرافی و رادیولوژی در منزل

سونوگرافی و رادیولوژی در منزل اعضای پرسنل مجرب سونوگرافی و رادیولوژی در منزل نویان همگی دارای گواهینامه هستند. به بیماران ما اطمینان می دهند که بالاترین […]
دسامبر 23, 2021
نمونه گیری آزمایش در منزل

نمونه گیری آزمایش در منزل

نمونه گیری آزمایش در منزل برای اینکه تصمیم بگیرید که نمونه گیری آزمایش در منزل مناسب است یا مراجعه به آزمایشگاه. باید در نظر بگیرید که […]
دسامبر 23, 2021
نوار قلب در منزل

نوار قلب در منزل

نوار قلب در منزل متخصصان قلب ما رویکردی جامع برای مدیریت شرایط قلب، رگ‌های خونی و سیستم گردش خون از طریق تشخیص زودهنگام، درمان، تنظیم سبک […]