آموزش خود مراقبتی به بیماران

استحمام بیمار در منزل
استحمام بیمار در منزل
دسامبر 23, 2021
پزشک در منزل
پزشک در منزل
دسامبر 23, 2021
نمایش همه
آموزش خود مراقبتی به بیماران

آموزش خود مراقبتی به بیماران

آموزش خود مراقبتی به بیماران

آموزش خود مراقبتی به بیماران بر اساس نیاز های تعیین شده از سوی پزشک یکی دیگر از خدمات این مرکز می باشد که توسط کارشناسان با تجربه انجام می شود. یکی از مهمترین کارهایی که به روند بهبودی بیمار کمک می کند، آموزش هایی مانند مصرف به موقع داروهای تجویز شده، پرهیز های غذایی مورد نیاز، پرهیز های فعالیتی و ورزشی و….  است که برای کنترل بیماری خود دریافت می نماید.موارد گفته شده و سایر نکاتی که پزشک معالج برای بیمار تجویز نمده از  جمله مسائلی هستند که از طریق آموزش خود مراقبتی به بیمارانمی تواند در روند بهبودی بسیار موثر باشند. در نتیجه آموزش بیمار برای مراقبت از خود برای کنترل بیماری و کنار آمدن با بیماری، برای بیمار و خانواده او امری مهم می باشد.

آموزش خود مراقبتی به بیماران شامل تمام فعالیت های آموزشی برای بیمار از جمله آموزش های درمانی، آموزش بهداشت و ارتقای سلامت می باشد که برای آگاهی در مورد بیماری خود و مهارت در کنترل آن انجام می شود. هرگاه فرد از بیماری خود اطلاع پیدا کند و مهارت های لازم برای منترل بیماری را کسب نماید می تواند به خودش در روند بهبودی کمک نماید. هدف از  آموزش خود مراقبتی به بیماران این است که بیمار بیمار بتواند وضعیت خود را پذیرفته و برخورد مناسبی با آن داشته باشد. در آموزش خود مراقبتی به بیماران، انگیزه و همکاری خود بیمار و نزدیکان او برای بهبودی بسیار موثر می باشد. مهم است که بیمار انگیزه کافی برای مراقبت از خود را داشته باشد و برای معالجه خود همکاری کند.

مراحل آموزش خود مراقبتی به بیماران

هنگام آموزش به بیمار برای مراقبت از خود موارد زیر انجام می شود:

  1. بررسی نیاز خود مراقبتی بیمار: در این مرحله کارشناسان ما موضوعی که باید در مورد آن آموزش خود مراقبتی به بیمار انجام شود مشخص می می کنند و میزان آگاهی فرد بیمار، از بیماری و روش های مراقبتی خود، مشخص می گردد.
  2. ارزیابی انگیزه بیمار برای آموزش خود مراقبتی: اینکه بیمار چقدر برای بهبودی خود حاضر به تلاش است مساله مهمی می باشد که باید به آن توجه کرد.
  3. تعیین برنامه برای آموزش خود مراقبتی به بیمار: کارشناسان با تجربه ما با بررسی شرایط بیمار مشخص می کنند که  مواردی برای آموزش بیمار ضروری است؟ اولویت های آموزش و یادگیری چیست؟ توان یادگیری بیمار چگونه است؟ و….
  4. اجرای برنامه آموزش خود مراقبتی به بیمار: راهکار برای بهبودی توسط کارشناسان ما انتخاب و به بیمار آموزش داده می شود.

اگر برای مراقبت از بیمار خود نیاز به آموزش دارید می توانید با کارشناسان ما تماس بگیرید. ما همواره کنار شما هستیم تا بتوانیم به بهبود بیمار کمک کنیم.