پرستار بیمار در منزل

پرستار سالمند در منزل
پرستار سالمند در منزل
دسامبر 23, 2021
پرستار کودک در منزل
پرستار کودک در منزل
دسامبر 23, 2021
نمایش همه
پرستار بیمار در منزل

پرستار بیمار در منزل

پرستار بیمار در منزل 

خدمات پرستاری نویان ، مراقبت جامع و بیمار محور را توسط پرستار بیمار در منزل ارائه می دهد. به بیماران اجازه می دهد تا به سطح بالاتری از استقلال در خانه و جامعه دست یابند.

موارد نیاز به پرستار بیمار در منزل شامل علائم حیاتی، وزن. کمک به بیماران در مراقبت شخصی و فعالیت‌های روزانه می باشد. انتقال ,حمل و نقل بیمار، آزمایش نقطه مراقبت، تغییر پانسمان. استفاده از دستگاه‌های نظارت خارجی و کنترل دفع ادرار توسط پرستار بیمار در منزل انجام می شود.چرخش و موقعیت یابی، استفاده از تخت های مخصوص، انتقال بیمار و استفاده از دستگاه های انتقال. کمک به سرپایی از وظایف پرستار بیمار در منزل می باشد.

یکی از وظایف پرستار بیمار در منزل مراقبت بیمار را در محیطی شفابخش ترویج می کند. همچنین پرستار بیمار در منزل به بیماران و خانواده های آنها در مورد نحوه مدیریت بیماری آموزش می دهد. نیازهای مراقبت در منزل پس از درمان و تجویز دارو، به عهده ی پرستار بیمار در منزل می باشد.ما رویکردی جامع به مراقبت های بهداشتی و پرستار بیمار در منزل داریم. منحصر به فرد بودن هر بیمار را برای ایجاد حال خوب، تصدیق می کنیم.

برنامه مراقبتی پرستار بیمار در منزل

یک برنامه مراقبتی پرستار بیمار در منزل از نظر فرهنگی حساس به سن خاص برای بیمار ایجاد می کند.از کارهایی که پرستار بیمار در منزل انجام میدهد. اینکه اولویت ها را شناسایی می کند. اهداف واقعی و قابل اندازه گیری را تعیین می کند. مداخلات پرستاری را به صورت ایمن و به موقع تجویز می کند و اجرا می کند.

علاوه بر اینکه پرستار بیمار در منزل نیازهای بیمار را رفع میکند. با بیماران، خانواده ها، بازدیدکنندگان به شیوه ای دلسوزانه با احترام و وقار رفتار می کند.استفاده از سبک ها و روش های مناسب بین فردی توسط پرستار بیمار در منزل برای کاهش اضطراب بیمار.

کارهایی که پرستار بیمار در منزل انجام میدهد. داده ها و اطلاعات داخلی و خارجی مناسب را برای شناسایی فرصت ها با همکاری کارکنان پزشکی برای بهبود خدمات و نتایج بیمار، ارزیابی می کند.مسئولیت کامل خود و مشارکت را به عنوان پرستار بیمار در منزل می پذیرد.

مهارت های پرستار بیمار در منزل

تخصص بالینی و تعهد به مراقبت از بیمار با کیفیت بالا و بهبود مستمر

توانایی با انگیزه و اثبات شده برای پرستاری بیمار در منزل به عنوان بخشی از یک تیم با عملکرد بالا

تجربه قبلی در پرستاری بیمار در منزل

علاقه به ارائه خدمات پرستاری در منزل با کیفیت بیمار محور

انعطاف پذیری با تخصیص شیفت، زمان‌بندی