استحمام بیمار در منزل

پانسمان زخم در منزل
پانسمان زخم در منزل
دسامبر 23, 2021
آموزش خود مراقبتی به بیماران
آموزش خود مراقبتی به بیماران
دسامبر 23, 2021
نمایش همه
استحمام بیمار در منزل

استحمام بیمار در منزل

استحمام بیمار در منزل

از شرایط بسیار سختی برای خانواده ای که دارای سالمند و یا بیمار است, استحمام بیمار در منزل می باشد. مخصوصا اگر فرد بیمار دارای زخم بستر نیز باشد استحمام بیمار در منزل بسیار سخت تر می شود.

با استخدام پرستار بیمار در منزل دیگر نگران استحمام بیمار در منزل که از زخم بستر رنج میبرند نباشید. یکی دیگر از مشکلاتی که در زمان استحمام بیمار در منزل ممکن است گرابین گیر خانواده بیمار شود. جابه جایی بیمار می باشد.

با توجه به اینکه بیماران مختلفی وجود دارند که برخی از آنان ممکن است از پوشک استفاده کنند. یا توان حرکتی پایینی داشته باشند. بنابراین با این خدمات استحمام بیمار در منزل که به صورت پاره وقت انجام می شود. می توانید بار مسئولیت ها و جا به جایی و فشار را تا حد قابل توجهی پایین بیاورید.

استحمام سالمند بیمار

علاوه بر اینکه بیماران نیاز دارند پرستار, استحمام بیمار در منزل را انجام دهد. سالمندان بیماری نیز هستند که نیاز به مراقبت و استحمام بیمار در منزل دارند.خدمات پرستاری نویان این امکان را برای همه ی بیماران فراهم کرده تا آسوده خاطر باشند. و از خدمات استحمام بیمار در منزل استفاده کنند.

بسیاری از سالمندانی که از پوشک استفاده می کنند با بوی نامطبوعی مواجه می شوند. به دلیل سختی حرکت نمی توانند از پس کارها بر بیایند.اگر پرستار به صورت موقت استخدام کنند تا استحمام بیمار در منزل را انجام دهد. سختی های نگهداری از سالمند کاهش می یابد.

بیمارانی که به دلیل خجالت نمی توانند به حمام بروند با پرستار هم جنس خود استحمام بیمار در منزل انجام می شود.قبل از اینکه بیمار برای استحمام بیمار در منزل به حمام برده شود. فضای حمام و گرم شدن آب امتحان می شود که استحمام بیمار در منزل در شزایط مطلوبی انجام شود.