معرفی مرکز خدمات پرستاری نویان


مرکز مشاوره و مراقبت پرستاری نویان
خدمات پرستار در منزل - اعزام پزشک

مرکز مشاوره و مراقبت پرستاری نویان با مجوز رسمی از وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و تحت نظارت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از اوایل سال 1400 با هدف ارایه کلیه خدمات پرستاری در منزل ,اعزام پزشک، پرستار و بهیار , سونوگرافی, رادیولوژی و نوار قلب در منزل ,اعزام فیزیوتراپ در تهران, گفتاردرمانی و آمبولانس ,نمونه گیری جهت آزمایشگاه , اجاره و فروش تجهیزات پزشکی, خدمات پاراکلینیکی ,خدمات پرستاری ,قیمت اعزام پرستار , مراقبت از بیمار, کودک, سالمند ,پرستار در منزل ,خدمات پیراپزشکی ,خدمات مراقبتی پاره وقت ,خدمات پزشکی ارزان, اعزام پزشک ,پزشک در منزل ,خدمات آموزشی ,مراقبت از بیمار, کودک و سالمند تاسیس شده است و تعریف درستی از سلامتی که همانا حالت کامل رفاه جسمی ، ذهنی و اجتماعی و نه صرفا عدم وجود بیماری است را ارائه می دهد.

پرستار در منزل | ویزیت پزشک متخصص عمومی | ارسال آمبولانس | مراقبت بیمار کودک سالمند | خدمات پاراکلینیکی پیراپزشکی | آموزش خود مراقبتی | مراقب پاره وقت


در راستای برآورد این اهداف مرکز خدمات پرستاری نویان با به کارگیری نیروهای آموزش دیده پرستاری در منزل ,اعزام پزشک، پرستار و بهیار , سونوگرافی, رادیولوژی و نوار قلب در منزل ,اعزام فیزیوتراپ در تهران, گفتاردرمانی و آمبولانس ,نمونه گیری جهت آزمایشگاه , اجاره و فروش تجهیزات پزشکی, خدمات پاراکلینیکی ,خدمات پرستاری ,قیمت اعزام پرستار , مراقبت از بیمار, کودک, سالمند ,پرستار در منزل ,خدمات پیراپزشکی ,خدمات مراقبتی پاره وقت ,خدمات پزشکی ارزان, اعزام پزشک ,پزشک در منزل ,خدمات آموزشی ,مراقبت از بیمار, کودک, سالمند, ویزیت پزشک در منزل ,پزشک در منزل ,آموزش خود مراقبتی به بیماران ,استحمام بیمار در منزل ,پانسمان زخم توسط بهیار ,قیمت تزریقات در منزل ,ارسال آمبولانس ارزان ,خدمات گفتار درمانی ,اعزام فیزیوتراپ در منزل ,مراقبت کودک در منزل ,مراقبت سالمند در منزل ,مراقبت از بیمار, کودک, سالمند ,قیمت نوار قلب در منزل ,خدمات مراقبت از سالمند ,نمونه گیری آزمایش در تهران ,سونوگرافی و رادیولوژی ,اعزام پزشک متخصص ,قیمت ارسال آمبولانس و بهیار ,اعزام پزشک عمومی ارزان ,ارسال آمبولانس و پرستار سراسر نقاط تهران ,اعزام پرستار 24 ساعته و بهیار ,اعزام پرستار و بهیار به منزل ,پرستار کودک در منزل ,قیمت پرستار بیمار در تهران ,پرستار مراقبت سالمند ,ارسال آمبولانس و پرستار ساعتی در منزل ,خدمات پرستاری و مراقبت از بیمار, کودک, سالمند, ارایه کلیه خدمات پرستاری در منزل ,اعزام پزشک پرستار و بهیار , سونوگرافی, رادیولوژی و نوار قلب در منزل ,اعزام فیزیوتراپ تهران, گفتاردرمانی و آمبولانس ,نمونه گیری جهت آزمایشگاه , اجاره و فروش تجهیزات پزشکی از تمامی اعضاء کادر درمان، پزشکان، پرستاران، بهیاران و مراقبین سلامت، فیزیوتراپ، کاردرمانان، گفتاردرمان و همکاران علوم آزمایشگاهی در کنار سایر مراکز همکاری می کند.

سونوگرافی رادیولوژی نوار قلب | فیزیوتراپ تهران | گفتاردرمانی بهیار | نمونه گیری آزمایشگاه | قیمت اجاره فروش تجهیزات پزشکی | استحمام بیمار | پانسمان زخم تزریقات | پرستار 24 ساعته